Sekcja Specjalna - Konkursy

powrót do listy

Konkurs "Spędzaj czas z TVN"

Konkurs "Spędzaj czas z TVN"
 

Czekają atrakcyjne nagrody!Czekają atrakcyjne nagrody!

 

 

Konkurs trwa do 5 listopada 2018 r.

 

Administratorem danych osobowych  Uczestników Konkursu „Spędzaj czas z TVN” jest TVN S.A.,  z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166. Administrator oświadcza, że dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu jego realizacji i zakresie w jakim zostały przez Nich udostępnione oraz zgodnie z udzielonymi przez Nich dyspozycjami. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, prawo do żądania zaprzestania przetwarzania Jego danych a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach wskazanych przez prawo. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie niektórych z nich zgodnie z Regulaminem uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.

tvnpix